Skip to:

Referenciák

KORÁBBI ÉVTIZEDEK REFERENCIÁI :

- Makkos Tamás /Ócsa/ többszörös kerületi bajnok. Tamás barátom, Fabry-Janssen vérű galambjaimból egy olyan sikeres vonalat hozott létre, melyek a mai napig is szuper eredményeket érnek el nála és számos más dúcban.

- Szabó József /Szany/ többszörös kerületi bajnok. 80-as években hosszútávon, szinte verhetetlen klasszis versenyzőinek anyja egy, a Symons vonalamból rokontenyésztett tojó.

- Kovács Imre /Csorna/ Évtizedek óta kerületi élversenyző, rövid-középtávú bajnok. Tenyészete szinte teljes mértékben galambjaimra épült. „1911” starh. galambja háromszoros kerületi champion és „AS” galamb cím nyertese. Szülei tőlem voltak kölcsön. „ Jos-Ritye” x „Gyerkó” vérvonalból. Később az „ÁSZ” nevet kapta. Ez a hím lett azután Berényi dúc bázis tenyészhímje.

- Horváth István /Kapuvár/ kerületi bajnok. Ragyogó eredményeket ért a 90-es években állományomból bevitt galambokkal. Kerületi champion „AS” galambja a dúcomban gyűrűzött „5452” kh. „Szürke” Symons vonal és „Jos-Ritye” vonal kombinációból. Továbbá klasszis tenyészgalamb volt nála a Fabry „319” kh. fia, a „Béker” fia és a „Jos 2197” testvére.

- Tamás István /Szekszárd/ 30 éve kerületi élversenyző. Hozzá került a Fabry vérű „1063” többszörös hosszútávú himemre rokontenyésztett utód a „1563” kh. Több mint egy évtizedig bázis tenyészhím volt a Tamás dúcban és sikereinek egyik fő kovácsa.

- Szabó Imre /Abda/ kerületi bajnok, hosszú évekig élversenyző. Sajnos már távozott közülünk. Számos kiemelkedő tenyész és champion galambja állományomból került ki. Dúcomban kelt egyik bajnok galambja a „Csutka” nevű, 11 út 11 helyezéssel kerületi champion lett.

- Szabó János /Tahi/ sokszoros kerületi bajnok. Ragyogó tenyészgalamb lett nála, Symons törzsemből a 80-as években megvásárolt tojó. Legeredményesebb gyereke a „4001” stah, kétszeres kerületi champion, majd bázis tenyészhím lett. Fia a”915” ktah kerületi champion I. Dunántúli champion IV. Országos sport általános II.

- Szili Péter /Gödöllő/ Korábbi években elért, kerületi és országos sikereihez nagyrészt hozzájárultak a tőlem származó, többnyire Janssen, Fabry vérű galambjaim.

- Szabó László/Lébény/ kerületi bajnok. 80-as években kitűnő eredményeket ért el a tőlem kapott Janssen x „Suszter”/Anker/ tenyészpár utódaival.

- Gyura testvérek /Cegléd/többszörös kerületi bajnokok. Ragyogó kerületi és országos eredményeiket nagyban a tőlem elszármazott galambokkal érték el.

- Farkas István /Szombathely/ A Nyugat kerület egyik kiemelkedő versenyzője a 80-as években. Tőlem kapott Fabry vérű tenyészhimje az ő „Parlagi” tojójával, szuper versenyzőket számos díjast, kerületi championt költött.

- Kertész Attila /Újrónafő/ kerületi bajnok. Attilához került az előbb említett Fabry hím egy testvére, ahol kiemelkedő tenyészgalambnak bizonyult.

- Bekker-Domonkos /Győr/ Számos kerületi,sőt országos díjat nyertek a tőlem megvásárolt Symons- Fabry galambok leszármazottaival. Később ezek a galambok lettek az új Domonkos állomány pillérei.

- Biró-Santea tandem /Erdély/ Galambjaimmal szenzációs sikersorozatot értek el Romániában, úgy kerületi, mind országos hosszútávú versenyeken.

JELENIDŐ:

- Berényi László / Kapuvár/ Hosszú évek óta élversenyző kerületi bajnok. Állománya nagyobbrészt a tőlem kapott galambokra épül. Legjobb tenyészpárja az „ÁSZPÁR” és néhány különleges tenyészgalambja pl.: „PLESÓ” kt. „GYORSHÍM”, „ALI FIA” „KOZÁK II”, „AARDEN” stb. állományomból került ki. Az említett galambok mideggyikéből nevelt nem egy, kerületi championt.

-Horváth Ferenc /Csorna/ Tagszövetségünk fiatal, élversenyző tagja, egyik tanítványom.
Legfigyelemre méltóbb eredménye a 2007-évi Rostoki Jubileumi kupán elért országos győzelme. Állománya teljes mértékben Jakab galambokra épül. Bázis tenyészhímje Symons x „319” Fabry vonal. Bázis tenyésztojója az „ALI” rokontenyésztett lánya. Több champion gyerekük, unokájuk repül.

-Prém testvérek /Kóny/ Fiatal, igen eredményes testvérpáros. Állományuk döntően Jakab galambokra épül. Kerületi díjakat nyertek a náluk a „RAMBÓ”, a CRIVITZI”, az „ALI”,a „MAMBÓ”, a „JOS TOLLAS” unokák. Számos Tagszövetségi sikereik mellett, országos versenyeken elért díjaikkal hívták fel magukra a figyelmet. 2008-ban a Magdeburgi „Szuper Kupán” országos 2. díjat és csapat 1. díjat szereztek. A díjnyertes galambjuk a „Rambó” lányából született.

- Scheily Gábor /Ménfőcsanak/ sokszoros kerületi bajnok. Nála az „ALI” fia és a testvére
remekelt a tenyésztésben. „ALI” fiából, Scheily dúc egyik legszenzációsabb galambja kelt a „32133” kh. Hét kerületi első díjat,Tagszövetségi champion címeket, összesen 60 helyezést produkált. Emellett országos sportkategória győztes és olimpiai csapattag.

-Markó Dezső /Győr/ Utóbbi években a 11. Tagszövetség legeredményesebb versenyzője, Peller származású galambjaival. Idegen vérű galambot évekig nem vitt be, csak egyet, tőlem az „ALI” lányát. Ebből a tojóból szenzációs galambok születtek. A „69016” kh. már évesen 15 helyezést, versenypályafutása során 50 helyezést repült össze. Országos sportkategória győztes és olimpikon lett.

- Nádas Pál /Mosonmagyaróvá/ Sokszoros kerületi bajnok, országos bajnok. „JOS-RITYE” x „ALI” vonalú tojómból klasszis versenyzőket nevelt. Már évesen 10 feletti helyezésekre, kerületi díjakra képesek. A legkiválóbb közülük, két év eredménye alapján Nádas legeredményesebb galambja volt és nagy eséllyel országos sportkategória győztes lehetett volna. Sajnos ősszel a ragadozó áldozatává vált.

-Tamás István /Szekszárd/ sokszoros Tagszövetségi bajnok. Hozzá „ALI”- lánytestvére és egy lánya került. „ALI” lánytestvérének három fia is remekelt. A „197” kh. kerületi első díjas Magdeburgból, 827 km-ről. Másik a „121” kh. szuper versenyző, kerületi első As-ból 645 km-ről. A „198” kh. Tagszövetségi champion. Az említett „ALI” lánnyal szuperklasszis utódai vannak.

-Bődi József/Hosszúpályi/ kerületi bajnok, élversenyző. 2004-ben tőlem kapott mintegy 25 db. fiatallal kerületi bajnokságot nyert. Majd a rákövetkező években számos kiváló versenyző és champion lett belőlük. Állományában galambjaim döntő mértékben vannak jelen. Hajdú Tagsz. 2009 évi bajnokságában Bődi József az előkelő 3. helyet érte el.

-Kovács Imre /Csorna/ Galambjai nagyobbrészt dúcomból, „JOS 2197”, „FABRY 1063”
„RAMBÓ-MAMBÓ” és „GYERKÓ-PIROS” párok leszármazottai. Sikeres versenyző, a
korábbi években többször volt rövidtávú, középtávú és a fiatal galambok tagszövetségi
bajnoka. Néhány év szünet után, 2009-ben éveseivel nagy meglepetés keltett kiugró
eredményeivel. Nemzeti Bajnokság versenyein rövidtáv csapat II. és középtáv csapat III.
helyezést szerzett.
A „77058” kh.-je Tasovból Zóna 1.díjat repült.

-Kustyán Tamás / Győrszentiván/ keületi bajnoknál is megtalálhatók galambjaim. Néhány
éve egy tőlem kapott tojóból a kerület legjobb egyévesét állítota ki.

- Földing Norbert /Győr/ kerületi bajnok. Klasszis galambokat tenyésztett „ALI” vonalból. 2009-ben övé a Tagszövetség „Legjobb Évese” 12 út, 12 helyezéssel.

-Jankó Józef /Győr/ Tagszövetségünk egyik kiváló élversenyzője. Legjobb tenyészhimje, egy, az „ALI” vonalra tenyésztett galamb.

–Makkos Tamás /Ócsa/ többszörös Tagszövetségi bajnok állományában jelentős mértékben megtalálhatok galambjaim. Tagszövetségi díjat és országos Derby versenyt nyert két, általam gyűrűzött „RAMBÓ-MAMBÓ” pár unokával.

- Angyalos Péter /Dunakanyar Tagsz./ Nála egy „JOS-RITYE” x „ALI” vonalú hímem fia 12 út, 12 helyezést repült, Tagszövetségi Champion III. lett.

-Rózsás István/Zalaapáti/ Nála az „ALI” utódaiból számos kiváló versenyző és két
kerületi champion született.

- Sági Tamás/Mosonmagyaróvár/ kerületi bajnok. Tőlem kapott rokontenyésztett „JOS-RITYE” kh.-ből kerületi championt tenyésztett.Majd ugyanez a hím a Ratatics testvéreknél is kiváló utódokat hozott.

-Alexander Fiala /Slovákia/ Szinte verhetetlen, sokszoros bajnok. A nála bekeresztezett galambjaimmal nagyon elégedett. Kiváló hosszútávú versenyzői vannak pl. a „MÁRIÓ” lányából. Egy nagyon nehéz, aznapos 900 km-es hosszútávú versenyen három galambja érkezett a verseny napján. Ebből kettő a „MÁRIÓ” unokája.

-Lebó Béla /Slovákia/ Hosszú évek óta élversenyző. Állománya 50 %-ban galambjaimra épül. Klasszis versenyzők születtek nála az „ALI”, „HP JOS” , „MÁRIÓ” , „DEVOS” és a „BABA” utódaiból.

Néhányan még biztosan kimaradtak.

Az utóbbi években elért kiemelkedő eredményeim.

1999

12 Tagszövetségi díj
Tagszövetségi Bajnokság:
Középtáv csapat 1. díj
Hosszútáv csapat 1. díj
Általános csapat 1. díj
„Legjobb Egyéves”cím
1 % -os helyezés alapján a „Leggyorsabb galamb” cím.
Schaub kupa győztese
Anker Kupa győztese
Általános champion 2.
Hosszútávú champion 1.
Pannon Grand Prix Crivitz 770 km 4175 db. 1. és 2. díj.
Crivitz csapat 6. díj
Magdeburg csapat 4. díj
Pannon Grand Prix összetett csapat 1. díj
Pannon Grand Prix champion 1. díj
2000.

10 Tagszövetségi díj.
Tagszövetségi Bajnokság
Rövidtáv csapat 2. díj
Középtáv csapat 1. díj
Hosszútáv csapat 4. díj
Általános csapat 2. díj
„Legjobb Egyéves” cím.
„Leggyorsabb galamb” cím
Pannon Grand Prix összetett csapat 6. díj
2001. csak az országos versenyre küldtem.

Magdeburg 8837 db. Országos 2. díj
Dunántúli Régió összetett 10.
Országos Szuper Kupa 24 603 db. 2. díj
Országos Szuper Kupa 2 376 tenyésztő csapat 5. díj
2002.

20 Tagszövetségi díj
Tagszövetségi Bajnokság
Rövidtáv csapat 2. díj
Középtáv csapat 1. díj
Hosszútáv csapat 1. díj
Általános csapat 1. díj
Rövidtávú champion 1., 5.
Középtávú champion 1., 3., 5.
Hosszútávú champion 4., 5.
„Legjobb Egyéves” cím
„Leggyorsabb galamb”cím
Tagsz. „AS Galambja” cím
Schaub kupa győztese
Országos Zóna Kladnó 12 065 db. galamb 2., 3., 5., 8.
Országos Zóna Kladnó csapat 1.
Nyugat Dunántúl összetett csapat 9.
Országos Szuper Kupa Aschafenburg 15 605 db. 4.
Országos Szuper Kupa 1472 tenyésztő csapat 1.díj
2003.

5 Tagszövetségi díj.
Tagszövetségi Bajnokság :
Középtáv csapat 2.
Hosszútáv csapat 7.
Általános csapat 2.
Középtáv champion 5.
Általános champion 5.
Országos Derby Zóna 1.
Nyugat Magyarország Stendal csapat 11.
Maraton Klub champion 8.
2004.

Tagszövetségi Bajnokság:
Általános csapat 7.
Brno 2348 db. galamb 1. díj
Liberec 1805 db. galamb 1., 2. dij
Országos verseny Hamburg 13. 17. díj
Országos Csapatverseny 5.
Maraton champion 13.
Maraton Klub Hamburg 7., 11.
2005.

5 Tagszövetségi díj.
Tagszövetségi Bajnokság:
Középtáv csapat 1.
Hosszútáv csapat 2.
Általános csapat 1.
Középtávú champion 4.
Hosszútávú champion 5.
Országos Szuper Kupa Sczecin 1., 3.díj
Országos Szuper Kupa Sczecin csapat 1. díj
Országos Derby Zóna 4. díj
Maraton Klub Liege 1. díj
Maraton Klub Kiel 4.díj
Maraton Klub csapatbajnokság 6.
2006.

11 Tagszövetségi díj
Tagszövetségi Bajnokság :
Rövidtáv csapat 3.
Középtáv csapat 1.
Hosszútáv csapat 1.
Általános csapat 1.
Középtávú champion 1.
Hosszútávú champion 1.,2.
Nyugat Magyarorazág Teplice 1., 2., 3.díj
Csapatverseny 1. díj
Eisenach Országos Zóna 2. díj
Csapatverseny 1. díj
Magdeburg Országos Zóna 2.díj
Csapatverseny 5. díj
Nyugat Magyarország összetett csapatverseny 1.díj
Országos Derby Zóna 1. díj
Országos Derby Zóna csapat 2.
Országos Szuper Kupa Magdeburg egyéni 2.díj
Magdeburg Csapat Országos 1.díj
Országos Szuper Kupa összetett csapat 2. díj
Szuper Kupa Champion him 1. díj
Maraton Klub Aachen 9.
Maraton Klub csapatbajnokság 4. díj
2007.

Tagszövetségi Bajnokság
Rövidtáv csapat 5.
Középtáv csapat 3.
Általános csapat 8.
Rövidtávú champion 1. díj
Maraton Klub Liege 6., 9. díj
Maraton Klub csapatbajnokság 10.
2008.

10 Tagszövetségi díj
Tagszövetségi Bajnokság
Középtáv csapat 2.
Hosszútáv csapat 7.
Általános csapat 2.
Országos Zóna Kasszel 5.díj
Aschafenburg Országos 13. díj
Országos csapat 4. díj
Magdeburg Országos 13., 16.
Országos csapat 1. díj.

Facebook

Keress meg a Facebookon is!
 

Itt vannak

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

Készítette

Tetszik a honlap?

Szeretne egy hasonlót?